Canisterapie

FB IMAGE

Canisterapie je součástí metod, které slouží k podpoře psychosociálního zdraví lidí všech věkových kategorií, při níž se využívá přítomnosti psa. Jedná se o podpůrnou formu psychoterapie, která je založena na kontaktu člověka se psem a jejich vzájemné pozitivní interakci. V našem zařízení tuto intervenci využívají děti ze stacionáře. 1x za 14 dní k nám s pejsky dochází externí canisterapeutka.

Canisterapie klade důraz především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně integračních, přičemž působení na fyzické zdraví je druhotné a zahrnuje spíše složku motivace. Pes je výborným společníkem a také výchovným prostředkem pro klienta.Canisterapie přispívá také k rozvoji jemné a hrubé motoriky, podněcuje verbální a neverbální komunikaci, orientaci v prostoru, zvyšuje motivaci podílet se na vlastním léčebném procesu, zlepšuje interakci klienta s ostatními klienty, pečujícím personálem, rodiči atd. Jejím prostřednictvím také dochází k nácviku koncentrace a zvýšení pozornosti, rozvoji sociálního cítění, zlepšení kvality života a v některých případech i snížení agresivity klienta.

Terapeut - vykonavatel této činnosti však musí mít kompetence v oblasti kynologie a etologie psa i sociálních dovedností (komunikace s lidmi, empatie, zvládání krizových situací, náhled do psychologie člověka, znalost diagnóz zejména cílové skupiny, kterou psem ovlivňuje apod.).

Cílem canisterapeutických zkoušek je identifikace a vyřazení psů, kteří jsou agresivní a nemají zájem o kontakt s klientem. Zkoušky se skládají z povelů základní poslušnosti, simulovaných situací, které mohou psa potkat. Zkoušky se musí jednou ročně opakovat, aby se zjistilo, zda se povaha psa nezměnila.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Název souboru
Osvědčení

Copyright © 2022 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio