Denní stacionář

FB IMAGE

 

Na péči o hendikepované děti se specializujeme déle než 25 let. Ve stacionáři poskytujeme služby dětem předškolního a školního věku s různým spektrem postižení (děti se zdravotním, tělesným, mentálním, smyslovým, ve většině kombinovaným postižením), jejichž vývoj neprobíhá fyziologicky, a proto vyžadují individuální přístup.

  • komplexní koordinovaná podpora rozvoje
  • bezpečí a láska
  • podnětné prostředí
  • odborný personál
  • respekt potřeb a vůle
  • podpora samostatnosti
  • forma hry a zábavy
  • malá skupina dětí
  • vzájemná spolupráce

 

Fotogalerie

Copyright © 2023 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio