Základní informace

FB IMAGE

 

Do našeho zařízení přijímáme děti s různými obtížemi, ve většině děti vykazující opoždění ve vývoji, tzn. špatně fungující motorika, nejistota v prostoru, oslabené smyslové  zpracovávání podnětů, nedostatečná koncentrace, omezená komunikace, snížené mentální schopnosti, poruchy chování, emocí a socializace, jako DMO, PAS, ADD, ADHD, chromozomální poruchy, vývojové a smyslové vady, snížená mentalita, zdravotní, tělesné, kombinované postižení.

Dětem ve věku 1 - 15 let zabezpečujeme pravidelnou komplexní péči.

Kapacita zařízení je 27 dětí a plně pokrývá potřeby regionu.

Služba je ambulantní. Provoz zařízení je nabízen v pracovních i víkendových dnech.

Klientům poskytujeme:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, při osobní hygieně
  • stravu, dietní režim
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • sociálně terapeutické činnosti
  • kontakt se společenským prostředím
  • pomoc při vyhledávání odborné pomoci a návazných služeb
  • fakultativně intenzivní rehabilitační cvičení

Uživatelé hradí poplatky dle platného Ceníku. Poskytovaná strava odpovídá věku dětí, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

S klientem je uzavírána Smlouva o poskytování sociální služby. O průběhu poskytování služby jsou vedeny písemné záznamy.

O děti stabilně pečují pracovníci v sociálních službách, pedagogický a sociální pracovník, rehabilitace poskytují fyzioterapeuté. Plánování denních činností je individuální s ohledem na zdravotní stav a možnosti dítěte.

Do prostor stacionáře patří herny, terapeutické místnosti, šatny, sociální místnosti, výdejny jídla, Děti využívají také venkovní terasu a zahradu s hříštěm v objektu Dětské rehabilitace.

Copyright © 2024 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio