Základní údaje

FB IMAGE

Logo DRH

Název organizace: DĚTSKÁ REHABILITACE
Sídlo organizace: 748 01 Hlučín, Hluboká 23
Právní forma organizace: příspěvková organizace
Identifikační číslo: 478 11 820
Zřizovatel: Město Hlučín, okres Opava

Město Hlučín vydalo dne 24.4.2001 v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb. a § 84 zákona č. 128/2000 Sb. úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětské rehabilitace zřízené ode dne 1. 1. 1994 v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb. o péči a zdraví lidu. 

Statutární orgán: 

Mgr. Radmila Lőwová
ředitelka organizace

Zařízení registrováno:

AMBULANCE dne 2005-04-15 registrována jako nestátní zdravotnické zařízení pod evidenčním číslem OP/523/05 u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru zdravotnictví

DENNÍ STACIONÁŘ dne 2007-06-28 registrován jako poskytovatel sociální služby pod identifikačním číslem 4969710 u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí

Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:

  • poskytování léčebné rehabilitace dětem s denním pobytem
  • poskytování zdravotně výchovné péče dětem s denním pobytem
  • poskytování léčebné rehabilitace ambulantním dětským pacientům
  • poskytování ambulantních sociálních služeb dětem v denním stacionáři

Copyright © 2023 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio