Bazální a orofaciální stimulace

FB IMAGE

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Ošetřovatelská péče nebo pedagogická praxe je v koceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé komunikační a pohybové schopnosti klienta nebo žáka. Předpokladem je také práce s individualitou klienta a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského nebo pedagogického procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu, vnímání polohy a pohybu, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, sluchovou a čichovou stimulaci. Bazální stimulace je integrovatelná do klinické praxe (intenzivní medicína, neonatologie, následná péče) a také do neklinické praxe (domovy pro seniory, instituce pečující o hendikepované, speciální školy, hospice, domácí péče). Bazálně stimulující péče se přizpůsobuje věku a stavu klienta. Elementy konceptu integrované do péče mají význam jak např. v neonatologické intenziní péči u dětí předčasně narozených, tak také v péči o děti i dospělé s vrozeným intelektovým a somatickým potižením, u lidí s různými akutními a chronickými onemocněními, po úrazech mozku a také klientů s demencí.

Bazální stimulaci provádíme u dětí, pro které je vhodná s ohledem na jejich aktuální emoční a psychické nastavení, provádí se v klidném, pro děti příjemném prostředí.

Orofaciální stimulace je terapií u osob v obličejové - faciální a ústně - orální oblasti. Jejím cílem je lepší orientace jazyka v ústech, aktivizace polykání, snížení salivace, úprava dýchání, normalizace svalového napětí, podpora preverbálních a verbálních schopností. Její součástí jsou:

Senzorická stimulační cvičení v oblasti običeje - stimulují svalovou činnost a snižují atrofování svalstva u osob, u kterých chybí jakákoliv odezva z jejich strany. Důležitou roli sehrává nácvik správného dýchání.

Stimulace v dutině ústní - stimulací lze snížit nadměrný dávivý reflex, u osob s hypersenzivitou v dutině ústní lze snížit nepříjemné pocity při příjmu potravy, u hyposenzitivní osoby lze zvýšit citlivost v dutině ústní. Taktéž lze zvýšit činnost svalů a tím zlepšit příjem potravy.

Procvičování tváří - procvičování části obličeje a úst je velmi důležité k posilování a stimulaci svalstva tváří, k protahování hypertonické a ochablé svaloviny tváří, ke zlepšování zaokrouhlování rtů, k vytvoření retoretného uzávěru, k protahování a posilování vnitřních stěn tváří.

Stimulační cvičení provádíme u dětí, jejichž stav to vyžaduje (děti s oslabenou komunikací, mimikou, mající problémy se stravováním, s příjmem potravy). Provádíme je pomocí logopedických vibrátorů, pomůcek pro stabilitu a sílu čelisti, pomůcek pro poruchy polykání.

Copyright © 2024 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio