Celostní a respektující přístup

FB IMAGE

 

Celostní a respektující přístup je jedním ze základů naší práce s dětmi. Snažíme se jim poskytovat komplexní péči v prostředí klidu a důvěry. Přestože mají často omezené komunikační dovednosti, vnímáme jejich potřeby a spolu s nimi a jejich rodinami hledáme způsoby, jak si navzájem porozumět. S porozuměním jde pak ruku v ruce lepší spolupráce ve všech oblastech, kterými se u nás zabýváme. Komplexní přístup zahrnuje oblast fyzioterapie, neurorehabilitace, logopedickou péči, multismyslovou stimulaci, hledání vhodného komunikačního kanálu, zajištění základních životních potřeb a sebeobslužných činností, rozvíjení kognitivních funkcí, vhodnou výživu, ale také relaxaci, odpočinek. Součástí je intenzivní spolupráce s rodinami, jejich podpora a sdílení.

K dětem přistupujeme s respektem k jejich specifickým potřebám, v maximální možné míře se snažíme o celostní pohled na dítě s cílem mu pomoci dosáhnout rozvoje psychomotorických funkcí a zlepšit kvalitu života nejen dítěte, ale celé rodiny.

 

Fotogalerie

Copyright © 2024 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio