Fyzioterapie

FB IMAGE

Fyzioterapie je komplexní medicínský obor zaměřený na prevenci, diagnostiku a léčbu poruch funkcí pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce dalších tělních systémů. Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy či narušeny úrazem, nemocí, stárnutím nebo vrozenou vadou.

V naší rehabilitační ambulanci se zaměřujeme na prevenci, diagnostiku a léčbu nemocí dětského pohybového aparátu, a to jak poruch vrozených, tak poruch získaných během života. Naše erudované fyzioterapeutky se orientují v účinných metodách, rehabilitace jsou poskytovány formou hry a zábavy ve vhodně upraveném příjemném prostředí. Podmínkou efektivity této práce je rozkrýt příčiny zdravotních problémů, určit priority při jejich odstranění a důslednost při dodržování stanoveného individuálního rehabilitačního programu. Výsledky efektivní rehabilitace nelze určit předem, přicházejí v závislosti na znalostech a zkušenostech fyzioterapeuta a vůli a snaze pacienta během léčby.

Nabízíme Vám řešení těchto potíží:

 • terapie poúrazových a pooperačních stavů
 • vadné držení těla a skoliosy
 • náprava chybných pohybových stereotypů
 • terapie funkčních poruch pohybového aparátu
 • úprava svalových dysbalancí vlivem přetížení
 • prevence vzniku pohybových problémů
 • cvičení na neurofyziologickém podkladě

K terapii využíváme následující techniky a metody:

 • individuální i skupinový léčebný tělocvik (LTV - náprava motorických poruch, cvičení na rozsah pohybu, svalovou sílu, na míčích, válcích, nestabilních plochách, s overbally a gumami, na posilovacích strojích)
 • LTV na neurofyziologickém podkladu (Vojtova reflexní lokomoce, prvky Bobath, Kabat diagonální facilitace, proprioceptivní metody, senzomotorická stimulace, cvičení dle Smíška - SM systém, metoda dle Schrottové)
 • metoda Therasuit, oblečkový systém TheraTogs
 • mobilizace periferních kloubů a páteře, techniky měkkých tkání (Dornova metoda, profesor Lewit, míčkování, metody L.Mojžíšové)
 • Bazální stimulace
 • respirační fyzioterapie
 • kineziotaping
 • vertikalizace, vzduchové dlahy
 • elektroléčba
 • vodoléčba (vířívá lázeň, perličková koupel)
 • teplé zábaly (Lavatherm)
 • světloléčba (biotronová lampa, infrač. a ultrafial. světlo)

Fotogalerie

Copyright © 2023 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio