Neurorehabilitace

FB IMAGE

Neurehabilitace je individuálně zaměřená terapie, která se prostřednictvím nejnovějších rehabilitačních prostředků, přístupů a metod snaží zmírňovat přímé i nepřímé důsledky dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu klienta. Cílem je dosáhnout nebo udržet optimální fyzickou, smyslovou, psychickou a sociální úroveň a podpořit vyšší samostatnost klienta. Neurorehabilitace je složitý a většinou dlouhodobý proces, který je zabezpečován multidisciplinárním týmem. V tomto týmu musí být neurolog, který spolupracuje s lékaři ostatních odborností (především s chirurgy, ortopedy a dalšími odborníky podle charakteru postižení) a fyziterapeut. Dalšími členy týmu mohou být psycholog, ergoterapeut, logoped, sociální pracovník, protetik, nutriční terapeut a další profese dle potřeb klienta.

 

TheraSuit je vysoce účinná moderní metoda léčby neurologických pacientů. Hlavním cílem je redukce přetrvávajících patologických reflexů, tvorba a fixace fyziologických svalových synergií a pohybových vzorů, změna a ideálně zlepšení propriocepce (vnímání polohy kloubů, pohyby vazů a svalů). Výhodou metody je možnost vertikalizace, což je velmi důležité pro normalizaci příjmů vzruchů do vestibulárního (rovnovážného) systému, který příjímá a vyhodnocuje vzruchy přicházející z kloubů, svalů a šlach, na základě toho vysílá podněty zpět a ovlivňuje tím svalové napětí, rovnováhu a držení těla v prostoru. Díky možnosti pracovat ve vertikále se rozvíjejí úrovně motoriky, ke kterým by se pacient pomocí jiných terapií těžko dopracoval. Pacient má možnost vykonávat korektní pohyb jak po kvalitativní, tak po kvantitativní stránce, bez vynaložení nepřekonatelného úsilí a zároveň s jeho aktivní účastí. Terapie si klade za cíl zabránit postupující svalové atrofii, rozvinout funkční svalovou sílu, zvětšit rozsah pohybu a zabránit kontrakturám kloubů.

Neurorehabilitace jsou hrazeny v samopláteckém režimu dle platného Ceníku.

Fotogalerie

Copyright © 2024 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio