Neurovývojová stimulace a primární reflexy

FB IMAGE

Primární reflexy vytvářejí motorický vzor, díky kterému se dítě v prvních dvou letech života vyvíjí. Vedou ke vzpřímenému držení těla, aktivují nervové dráhy vedoucí k rozvoji mozkových funkcí. Pokud primární reflexy přetrvávají a nejsou přirozeně utlumené, mohou narušit psychomotorický vývoj dítěte. Což vede k nekoordinovaným a nekontrolovaným pohybům, nezralosti nervové soustavy, problémům se zpracováním smyslových informací a s rozvojem řeči apod.

Terapie primárních reflexů se zaměřuje na odstranění, respektive zmírnění příčin neuromotorické nezralosti. Neuromotorická nezralost je často diagnostikovaná u dětí s poruchami chování, učení, pozornosti, ADHD, dysfázií. Je spojena s příznaky pervazivních vývojových poruch autistického spektra. Také ji nacházíme u dětí ze sociálně znevýhodněného a málo podnětného prostředí.  Při normálním vývoji jsou primitivní novorozenecké reflexy nahrazené posturálními v prvních letech života dítěte, přičemž klíčový je první rok. Přetrvávající primitivní a nerozvinuté posturální reflexy negativně ovlivňují činnost centrální nervovové soustavy.

Inhibice primárních reflexů je zacílená na odstranění primitivních a podporu rozvoje posturálních reflexů. Vycházíme z metody INPP a neurovývojové stimulace dle paní Volemanové. Technika je neinvazivní a nefarmakologická. Přítomnost přetrvávajících primárních reflexů se zjišťuje sadou testů. Po jejich zpracování následuje terapeutický výstup v podobně motorických cviků. Ty spočívají v jednoduchém, několikaminutovém denním cvičení. Je časově, fyzicky, prostorově nenáročná. Cvičební program kopíruje přirozený vývoj a mozek tak dostává druhou šanci. Cvičení stimulují dozrávání nervového systému, což zprostředkovaně zmírňuje nebo odstraňuje projevy výše uvedených poruch.

Terapie je hrazená, dle platného Ceníku.

 

Fotogalerie

Copyright © 2024 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio