Posturální terapie

FB IMAGE

Posturální terapie jsou terapie využívané u pacientů s poškozeným centrálním nervovým systémem. Jsou to metody řešící funkční obtíže pohybového aparátu založené na principech vývojové kineziologie.

Vojtova reflexní lokomoce, známá jako Vojtova terapie je diagnosticko-terapeutický systém, který doprovází pacienta celoživotně. Je to soubor cvičebních technik používaných k léčbě hybných poruch. Využívá dva globální koordinační vzory: reflexní plazení a reflexní otáčení. Metoda je indikovaná  v ranném dětském věku u asymetrického vývoje, zpoždění motorického vývoje, centrální koordinační poruchy a DMO. 

Dynamická neuromuskulární stabilizace, přístup prof. Koláře. Jedná se o ucelený přístup, který využívá znalostí z vývojové kineziologie. Používá se k diagnostice a terapii funkčních poruch pohybového systému. Pracuje s pohybovými stereotypy, které vznikají v ranném dětství v denních činnostech, pohybu a při sportu. Špatné stereotypy se snaží přeprogramovat v centrální nervové soustavě a optimalizovat pohybové chování.

Bazální posturální program, dle Jarmily Čápové. Je primárně určen rizikovým dětem s neurologickými diagnózami. Doprovází je od ranného věku až do dospělosti. Koncept využívá pohybové vzorce, které je možné sledovat u všech dětí. Vychází z Vojtovy reflexní lokomoce.

Metoda Brunkow je speciální cvičební technika založená na spráném postavení horních a dolních končetin. Základní princip této metody vychází z předpokladu, že cesta k normálnímu pohybu je zablokovaná. Správné nastavení horních a dolních končetin a vzepřením se o ně dochází k vzpřímení trupu a aktivaci hlubokého stabilizačního systému. Využití je v rámci prevence a terapie pohybových obtíží dětí, např. porucha držení těla, centrální poruchy hybnosti apod.

ACT - Akrální koaktivační terapie, autorkou je PhDr. Špringlová. Základním cílem je napravit špatné pohybové návyky pomocí motorického učení. Jde o vědomý proces, kdy je možné docílit opakováním jeho osvojení. Sestavy cvičení používají polohy ranného motorického vývoje. Obohacuje naše motorické schopnosti o zapomenuté vzory.

 

Copyright © 2024 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio