Senzorická integrace

FB IMAGE

Senzorická integrace je schopnost mozku správně zpracovat příchozí podněty a umožňuje člověku vytvářet adekvátní odpověď. Pokud zpracování neprobíhá optimálně, jedná se o dysfunkci senzorické integrace. To souvisí s nerovnoměrným vývojem nervového systému, což může způsobovat např. problémy s řečí, poruchy chování, poruchy učení, poruchy socializace. Jednotlivci s poruchou senzorické modulace nejsou schopni správně příjmout, zpracovat a reagovat na smyslovou stimulaci, jsou hypo nebo hyper reaktivní na příchozí smyslové podněty.

Terapie je individuálně přizpůsobená potřebám dítěte. Jejím cílem je optimalizovat senzomotorické vstupy tak, abychom dosáhli správné odpovědi (pohybový vzorec, chování, verbální či neverbální komunikace apod.). Multisenzorické prostředí je prostor, kde smyslová stimulace může být díky odborně vedené terapii řízena, zintenzivněna nebo redukována. Hlavní myšlenkou je stimulace primárních smyslů (např. vestibulární, propriocepce, hmat, zrak, čich, chuť a sluch) prostřednictvím široké škály materiálů a předmětů (např. houpačky, labilní plochy, haptické podložky, senzomotorické a vibrační pomůcky). Toto dynamické prostředí umožňuje terapeutovi a dítěti zvolit takovou stimulaci, jakou potřebuje. 

Fotogalerie

Copyright © 2024 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio