Snoezelen

FB IMAGE

 

Výraz snoezelen pochází z Holandska ze spojení slov „snuffelen“ (cítit, čmuchat) a „doezelen“ (odpočívat, podřimovat). Snoezelen má v naší koncepci poskytované péče své opodstatněné místo, jako efektivní aktivizační technika smyslové stimulace. Snoezelen prostředí je variabilní, děti denního stacionáře ho mají možnost využívat k individuálně zaměřeným hodinám, ale také ke cvičení, volnočasovým nebo relaxačním technikám. Důležitým faktorem pro naše zařízení je, že Snoezelen je pojímán jako právoplatná terapeutická metoda, která je systémová s jasnými pravidly. Práce v něm u nás výrazným způsobem podpořila každou z našich již zavedených intervencí (jako rehabilitace, logopedii, ergoterapii, Bazální stimulaci, strukturované učení, ...).

Snozelen je metoda multismyslové stimulace zaměřená především na smyslové vnímání a prožitek pomocí světla, zvuku, doteku, chuti a čichu. Jde o velmi neobvyklé prostředí, které zahranuje světelné efekty, projekce, zvuky, vůně, které mají pozitivní vliv na celkové prožívání a rozvíjí všechny smysly. Snozelen nabízí celou škálu dalších nových prožitků a zkušeností, a tím zlepšuje fungování nervové soustavy. Metoda vychází z předpokladu, že lidské smysly jsou snadno oslovitelné v ovzduší pohody. V takovémto prostředí je pak možné smysly velmi dobře aktivizovat a zároveň jim poskytnout prostor pro jejich spontánní reakce. Při správné vedené terapii dochází u dítěte k aktivizaci smyslů a zapojení obou mozkových hemisfér, čímž stoupá šance na vytvoření nových paměťových stop a na jejich stabilizaci.

Prokazuje se, že popsaná terapie má jasný a rychlý účinek na mnoho pacientů, děti jsou velmi klidné, uvolněné, cítí se v bezpečí. Děti trpící dětskou mozkovou obrnou reagují na terapii úspěšně. Hyperaktivní děti jsou výrazně klidnější a rychle se učí koncentrovat se na akustické a vizuální stimuly. Je možné pozorovat prokazatelné zlepšení stavu a jejich větší spokojenost.

Pozitivní přínos:

  • uvolnění
  • odbourání stresu a napětí
  • snížení neklidu, agresivních projevů, hyperaktivity
  • poznávání nového
  • rozvoj smyslového vnímání
  • navázání, prohlubování a zlepšování vztahů mezi dítětem a profesionálem, popřípadě rodičem
  • zvýšení zájmu a okolí

V roce 2018 Dětská rehabilitace pořídila vybavení Snoezelen místnosti v hodnotě 675.725,- Kč díky úspěšnému projektu z programu IROP s názvem "MAS Hlučínsko z.s. - IROP - Sociální služby". Byly zakoupeny speciální přístroje pro světelné, zvukové efekty a vybavení k taktilně-haptické a čichové stimulaci. Místnost se podařilo vybavit také ojedinělým interaktivním projektorem s projekcí na podlahu, který flexibilně reaguje na odezvu dítěte. Tento model zakoupený v zahraničí obsahuje 500 aplikací, je mobilní a výškově nastavitelný a do ČR byl dodán vůbec poprvé.

Fotogalerie

Copyright © 2024 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio