Poskytujeme

FB IMAGE

 

Dětská rehabilitace provozuje ambulantní sociální a ambulantní zdravotní službu s největší možnou mírou komplexnosti a odbornosti, kterou podmínky dovolují. Nabídka našich služeb obsahuje metody na podporu pohybového rozvoje, efektivní proces senzorické integrace, podporu a rozvoj komunikace a kognitivně-percepčních funkcí, nácvik a trvalé udržení sebeobslužných schopností a dovedností, funkční socializaci, to vše doplněno o poskytování stravy.

Copyright © 2023 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio