Informace o označování alergenů

FB IMAGE

Informace o označování alergenů

Od 13. 12. 2014 musí být součástí jídelního lístku i informace o alergenech obsažených v jídle.

Odvolání na legislativu:
EU- 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21.
ČR- vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin

Alergeny

Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů). Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren apod.

Stravovací provoz je povinen označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Stravovací provoz má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno v závorce číslem označující alergen. U jídelního lístku bude příloha – seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů.

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce a na webových stránkách.

Ten kdo netrpí alergií na některé potraviny, se značením nemusí zabývat.

Bližší informace Vám podá a Vaše dotazy zodpoví ředitelka zařízení.

Soubory ke stažení

Název souboru
Seznam alergenů

Copyright © 2023 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio