Rozpočet a výhled rozpočtu

FB IMAGE

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, město Hlučín zveřejní návrhy střednědobých výhledů rozpočtů zřízených příspěvkových organizací, návrhy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací, schválené střednědobé výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací a schválené rozpočty zřízených příspěvkových organizací na svých internetových stránkách a současně oznámí na úřední desce, kde jsou materiály zveřejněny v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby:

Internetové stránky města Hlučína:

https://www.hlucin.cz/cs/mesto-hlucin/organizace-ve-meste/rozpocty-a-vyhledy-rozpoctu-po.html

Sekce: „MĚSTO HLUČÍN A DSO“ - „Organizace ve městě“ - „Rozpočty a výhledy rozpočtů PO“

V listinné podobě jsou materiály uloženy na odboru financí, kde je možné do nich nahlédnout.

Copyright © 2023 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio