Pro zájemce o stáž

FB IMAGE

Informace pro zájemce o výkon stáže

  • stážista je pracovník jiného zařízení obdobného charakteru jako DR, který v rámci výkonu svého povolání využije možnosti rozšířit portfolio svých zkušeností díky náhledu na práci u jiného subjektu
  • ke stáži je přijímána osoba nebo osoby na základě předchozí dohody jeho zaměstnavatele s ředitelkou DR nebo jejím zástupem, je domluven termín a časový rozsah stáže, jsou domluveny počty osob, potvrzeny jejich kvalifikace, vytýčí se oblasti náhledu, stanoví se povinnosti stážistů, určí se rozsah jejich působení
  • o příchodu stážistů na pracoviště (termín, rozmezí, apod.) jsou ostatní zaměstnanci informováni
  • stážista je seznámen s běžným provozem, s organizační strukturou, je proškolen v BOZP a PO, je poučen o mlčenlivosti a odpovědnosti
  • je určen zaměstnanec k vedení stáže, který uvede stážistu do příslušné pracovní oblasti, seznámí ho s pracovištěm, s pracovní činností, odpovídá na jeho dotazy
  • stáž je stážistovi na požádání potvrzena písemným osvědčením o účasti
  • v závěru praxe je od stážisty vyžádána písemná zpětná vazba, která je využívána ke zvyšování kvality služby

V případě zájmu kontaktujte Dětskou rehabilitaci na tel. čísle 595 041 458 nebo e-mailové adrese drh@drh.cz

 

 

 

Copyright © 2023 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio