Pro zájemce o stáž

FB IMAGE

Informace pro zájemce o výkon stáže

  • stážista je pracovník jiného zařízení obdobného charakteru jako Dětská rehabilitace, který v rámci výkonu svého povolání využije možnost rozšířit portolio svých zkušeností díky náhledu na práci u jiného subjektu
  • ke stáži je přijímána osoba nebo osoby na základě předchozí dohody jeho zaměstnavatele s ředitelkou DR nebo jejím zástupem, je domluven termín a časový rozsah stáže, jsou domluveny počty osob, potvrzeny jejich kvalifikace, vytýčí se oblasti náhledu, stanoví se povinnosti stážistů, určí se rozsah jejich působení
  • ředitelka předem informuje ostatní zaměstnance o příchodu stážistů na pracoviště (termín, rozmezí praxe, apod.), určí vedoucí osobu
  • stážista je seznámen se zaměstnancem, pověřeným ředitelkou k vedení stáže
  • stážista je seznámen s běžným provozem, s organizační strukturou, je proškolen v BOZP a PO, je poučen o mlčenlivosti a odpovědnosti
  • vedoucí stáže uvede stážistu do příslušné pracovní oblasti, seznámí ho s pracovištěm, s pracovní činností, odpovídá na jeho dotazy
  • absolvování stáže je každému stážistovi potvrzena písemným osvědčením o účasti
  • v závěru stáže je od stážisty vyžádána písemná zpětná vazba, která je využívána ke zvyšování kvality služby

V případě zájmu kontaktujte ředitelku Dětské rehabilitace na tel. čísle +420 595 041 458 nebo e-mailové adrese reditelka@drh.cz.

Copyright © 2022 Dětská rehabilitace Hlučín - Všechna práva vyhrazena.

Vytvořil WEBAP | Webové a grafické studio